Kontrola kvalitete

   Tvornica “Oriolik” d.o.o. svoje prisustvo na europskom tržištu zahvaljuje prije svega kvaliteti proizvoda i poštivanju rokova. Svi proizvodi podliježu kontroli prije isporuke, a samo testiranje novih proizvoda tapeciranog namještaja obavlja ovlaštena kuća za ispitivanja i certificiranje. Svakom modelu prije uvođenja na tržište se provjerava kakvoća izrade i materijala u Laboratoriju za ispitivanje kvalitete namještaja u Slavonskom Brodu koji radi u sklopu koncerna “Euroinspekt – drvokontrola” sa sjedištem u Zagrebu.
   Posjedujemo vlastitu prototipnu radionicu za izradu novih proizvoda. Svake godine se lansira 40 – 80 novih modela.

                               

error: Content is protected !!